1. 3405 - מספר שניימ – 3405 - מספר שניימ

  Cassette

  $4 USD

 2. Forest Hum - Innocence (2017) – Forest Hum - Innocence (2017)

  Cassette

  $4 USD

 3. VVORSE - Näkyjä Helvetistä (2017) – VVORSE - Näkyjä Helvetistä (2017)

  Cassette

  $4 USD

 4. Zeitgeist - Z e i t g e i s t (2017) – Zeitgeist - Z e i t g e i s t (2016)

  Compact Disc (CD)

  $5 USD

 5. Landschaft – Landschaft
  Devilgroth

  Compact Disc (CD)

  $6 USD

 6. Slund - The Call Of Agony – Slund - The Call Of Agony

  Compact Disc (CD)

  $7 USD

 7. Slund - The Call Of Agony – Slund - The Call Of Agony

  Cassette

  $5 USD

 8. Ničiteľ - Matka (2017) – Ničiteľ - Matka (2017)

  Compact Disc (CD)

  $5 USD

 9. Crutches - FörlOrAD (2017) – Crutches - FörlOrAD (2017)

  Cassette

  $5 USD

 10. NAG - NAG (2017) – NAG

  Cassette

  $5 USD

 11. Landschaft – Devilgroth - Landschaft (2017)
  Devilgroth

  Cassette

  $5 USD

 12. The Kollectors - JoyRide (2017) – The Kollectors - JoyRide (2017)

  Cassette

  $3 USD

 13. Zeitgeist - Z e i t g e i s t (2017) – Zeitgeist - Z e i t g e i s t (2017)

  Cassette

  $3 USD

 14. DEMONAUTA - Tierra del Fuego (2017) – DEMONAUTA - Tierra del Fuego (2017)

  Cassette

  $3 USD

 15. Tarkovsky - Умер (2017) – Tarkovsky - Умер (2017)

  Cassette

  $3 USD

 16. Vocifera - Evil Thoughts (2016) – Limited Edition (CD)

  Compact Disc (CD)

  $7 USD

 17. Vocifera - Evil Thoughts (2016) – Vocífera - Evil Thoughts (2016)

  Cassette

  $3 USD

 18. SHIN - Metamorphosis (2016) – SHIN - Metamorphosis (2016)

  Cassette

  $3 USD

 19. Darkestrah - Манас (2016). Cassette.

  $5 USD

 20. Last Dive - Firstborn (2014) – Last Dive - Firstborn (2016)

  Cassette

  $3 USD

 21. Ničiteľ - Matka (2017) – Ničiteľ - Matka (2016)

  Cassette

  $4 USD

 22. Cop on Fire - Discography (2016) – Cop on Fire

  Cassette

  $3 USD

 23. Undergust - Irrational Behavior EP (2016) – Undergust

  Cassette

  $3 USD

 24. Nesseria - Fractures (2014) – Nesseria

  Cassette

  $3 USD

 25. Prowl - Hell Breaks Loose EP (2016) – Prowl

  Cassette

  $3 USD

 26. Pilori (demo) – Pilori
  Pilori

  Cassette

  $3 USD

 27. Day Of Defeat - Портрет моего города (demo) – Day Of Defeat - Портрет моего города (demo) (CD-R)

  Compact Disc (CD)

  $3 USD

about

Red Truth Records Ust' Kamenogorsk, Kazakhstan

Sub-label of Narcoleptica Productions narcolepticaprod.bandcamp.com

contact / help

Contact Red Truth Records

Streaming and
Download help